Skip to content

Акт про списання основних засобів т ф 03 3 бюджет

Скачать акт про списання основних засобів т ф 03 3 бюджет PDF

від Результат списання: автомобіля «Жигулі» ВАЗ У картці № 16 вибуття основних засобів відмічено «10»березня р. Списання з балансів бюджетних установ основних засобів проводиться в такому порядку: а) з балансів установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету: вартістю до грн.

Продажа основных средств / Продаж основних засобів. № (бюджет), «Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури» (т, ф. Зазначені акти складаються постійно діючою комісією, яка призначається наказом по установі.

Размер: Kb.; Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України. Амортизация основных средств / Амортизація основних засобів. Ремонт основных средств / Ремонт основних засобів. Переоценка основных средств / Переоцінка основних засобів.

Продажа основных средств / Продаж основних засобів. Приобретение основных средств / Придбання основних засобів. Ликвидация основных средств / Ліквідація основних засобів. Для оформлення списання основних засобів, які стали непридатними, використовують: «Акт про списання основних засобів» (т. ф. № (бюджет), «Акт про списання автотранспортних засобів» (т, ф. № (бюджет), «Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури» (т, ф. № (бюджет).

Зазначені акти складаються постійно діючою комісією, яка призначається наказом по установі.  Списання з балансів бюджетних установ основних засобів проводиться в такому порядку: а) з балансів установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету: вартістю до грн. за одиницю -- з дозволу керівника установи. До актів списання основних засобів додають регістри аналітичного обліку ОЗ, що ліквідуються (п.

42 Методрекомендацій № ). До них належить інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6), в якій роблять відповідні записи про вибуття ОЗ. Також здійснюють відповідні відмітки в описі інвентарних карток з обліку основних засобів (форма № ОЗ-7), картці обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8) і в інвентарному списку основних засобів (форма № ОЗ-9).

Крім того, в окремих випадках можуть знадобитися інші документи. Згрупуємо деякі з них у табл. 1. Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів. Акт списання основних засобів (часткової ліквідації).

Акт списання групи основних засобів. Акт списання транспортних засобів. Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду.

Форми і бланки Акт списання основних засобів (форма №ОЗ-3) Читати на ocroshca.ru Акт про списання основних засобів. Номер документа. Дата складання документа.  Форма № ОЗ-4 (бюджет). Акт про списання автотранспортних засобів. Відділ. Дебет.  від Результат списання: автомобіля «Жигулі» ВАЗ У картці № 16 вибуття основних засобів відмічено «10»березня р. Головний бухгалтер. _ (підпис). Акт на списання основних засобів (форма ОЗ-3) використовують в цілях оформлення вибуття основних засобів (за винятком автотранспортних) за повного чи часткового їх списання.  Основні вимоги до застосування, оформлення даного документа закріплено в наказі Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні: 1) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ, а також код за Державним класифікатором управлінської документації; 2) Посада, ПІБ, підпис керівника підприємства, котрий затверджує документ, дата; 3) Назва документа.

djvu, fb2, doc, rtf