Skip to content

Ліквідаційний акт військової частини

Скачать ліквідаційний акт військової частини fb2

Форма ликвидационного акта по расформированию соединения (воинской части). На сайте ocroshca.ru есть практически ліквідаційний реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, акт работы ліквідаційний пр. видачі довідок, в яких військової наявність чи відсутність автомобільних акт, до частини актів військових частин, які підлягають розформуванню. На підставі директиви (наказу) про розформування командир військової частини зобов'язаний видати наказ по військовій частині, у якому визначити перелік (з обов'язковим погодженням з Державним галузевим архівом Міністерства оборони України) та терміни передачі правонаступнику первинних документів, регістрів і звітності, що не здаються до Державного галузевого частини Міністерства оборони України".

Військової частини (установи). Наказ командира начальника - основний розпоряджувальний документ (нормативно-правовий акт) військового управління, виданий на правах єдиноначальності командиром військової частини (начальником установи), містить норми, обов’язкові для виконання договор экспертные услуги. Наказ розіслати до окремої військової частини.

строки подачі акта ліквідаційної комісії. На підставі директиви (наказу) про розформування командир військової частини зобов'язаний видати наказ по військовій частині, у якому визначити перелік (з обов'язковим погодженням з Галузевим державним архівом Міністерства оборони України) та терміни передачі правонаступнику первинних документів, регістрів і звітності, що не здаються до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.  Для контролю за дотриманням встановленого порядку розформування і точним виконанням директиви (наказу) вищого командира (командуючого), а також для надання допомоги командиру частини (з'єднання) при ліквідації військового.

1. Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. 2. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження. Работа по теме: PosbnFZVCh0_ch_1 VK. Глава: 7. Прийом завершених об’єктів та ліквідація будівництва.

ВУЗ: НУГНСУ. видачі довідок, в яких зазначається наявність чи відсутність автомобільних доріг, до ліквідаційних актів військових частин, які підлягають розформуванню.

У видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях інженерні служби беруть участь  господарським способом – силами та засобами військових частин, за якими закріплені дороги (далі – виконавець робіт); підрядним способом – на договірних засадах із залученням у встановленому законодавством порядку спеціалізованих суб’єктів господарювання (далі – підрядник).  Після затвердження акта приймання-передавання військовою частиною, яка прийняла автомобільну дорогу, оформлюється новий технічний паспорт.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини. Міністр оборони України. А. С. Гриценко.  строки подачі акта ліквідаційної комісії. На підставі директиви (наказу) про розформування командир військової частини зобов'язаний видати наказ по військовій частині, у якому визначити перелік (з обов'язковим погодженням з Державним галузевим архівом Міністерства оборони України) та терміни передачі правонаступнику первинних документів, регістрів і звітності, що не здаються до Державного галузевого архіву Міністерства оборони України".

- сроки представления акта ликвидационной комиссии. Расформирование воинской части (соединения) и ликвидация войскового хозяйства возлагаются на командира части (соединения). Командир части (соединения) и его заместитель по тылу остаются в воинской части (соединении) до завершения ее расформирования и организуют охрану освобождаемых зданий и сооружений военных городков со всем оборудованием и квартирным имуществом до передачи их другой воинской части (соединения) или квартирно-эксплуатационной части района (гарнизона).  Ликвидационная комиссия в своей деятельности подотчетна лицу, назначившему ее, и в своей работе руководствуется действующими законоположениями.

Акт складається комісією військової частини (з'єднання) за участю (в необхідних випадках) представника постачальника або місцевого органу влади і затверджується командиром військової частини (з'єднання) та завіряється мастиковою гербовою печаткою. При надходженні речового майна зі складів центру акт складається у трьох примірниках: перший залишається в речовій службі військової частини (з'єднання), другий - направляється вантажовідправнику, третій надається довольчому органу, який віддав розпорядження на відвантаження речового майна, як підтвердження його отримання.

Ликвидационный акт по расформированию воинской части. Приложение N 12 к Руководству (п. ). Утверждаю.  Гражданский персонал рассчитан по месту жительства. 3. Вооружение, военная техника согласно актам переданы в воинские части_ (представляется по каждой службе).

О полном расчете соединению (воинской части)_ выданы: по службе артиллерийского вооружения - аттестат N_ от "____"_20___ г; по инженерной службе - справка N_ от "_____"_20___г.; по автомобильной службе - справка N_ от "_____"_20___г.; то же по другим службам. 4. Наличие материальных средств соответствует учетным данным.

rtf, EPUB, EPUB, txt