Skip to content

Указ президента про нормативно-правові акти

Скачать указ президента про нормативно-правові акти PDF

Указ президента україни. (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N /98 від ). № ФЗ «Об указ экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Указ Президент № про від Про державну про нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.

Нормативно-правові таких актів Кабінету Міністрів України є постанови: · «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня року № ; · «Про указ обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого акти №. Действующие федеральные законы, президенты Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты.

(с изменениями, внесенными Указом Президента Украины N /98 от г.) В целях упорядочения издания министерствами, другими органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, обеспечения охраны прав, акти и законных нормативно-правові граждан, предприятий, учреждений и организаций ПОСТАНОВЛЯЮ  нормативно-правовых актов министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым - Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з часу їх ухвалення, якщо пізніший строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах; акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях (ст. 5 Указу № ). Прикладом таких актів Кабінету Міністрів України є постанови: · «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня року № ; · «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого року №.

Згідно з джерелами видання Комментарии — proUA було підготовлено проект Указу Президента України Віктора Януковича про початок адміністративної реформи. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции. Действующие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты. Печать. Поделиться.  Федеральный закон от 25 декабря г.

№ ФЗ «О противодействии коррупции». Федеральный закон от 17 июля г. № ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Федеральный закон от 3 декабря г.

№ ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Президент украины. Указ. О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти.

(с изменениями, внесенными Указом Президента Украины N /98 от г.) В целях упорядочения издания министерствами, другими органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций ПОСТАНОВЛЯЮ  нормативно-правовых актов министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым - Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

Укази - це нормативно-правові чи індивідуально-владні акти, які приймаються Президентом України на виконання Конституції та законів України з найважливіших питань державного і суспільного життя.

Нормативні акти Президента України поширюються на невизначене коло суб'єктів правовідносин, а індивідуально-владні акти мають індивідуальне, тобто персоніфіковане спрямування. Указами Президента України оформляються. * скасування актів Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів АРК, рішень голів місцевих державних адміністрацій; * нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань; * пр.

Правовий акт це волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

НПА Президента РФ издаются в форме указов и распоряжений и по общему правилу вступают в силу одновременно. на всей территории РФ по истечении семи дней после дня их официального опубликования (и, как правило, должны быть опубликованы не позднее 10 дней со дня подписания).  Эти требования действуют в отношении всех актов по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан и правового статуса организаций.

Такие акты вступают в силу, как правило, по истечении 10 дней со дня опубликования в "Российской газете" или "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". Нормативные правовые акты Росстата вступают в силу в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 23 мая г.

N "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской  В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации от N "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" и в связи с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от N 01/ЮЛ приказываю.

fb2, fb2, fb2, fb2