Skip to content

Заключний акт засідання люблінського сейму

Скачать заключний акт засідання люблінського сейму rtf

Але ні король, ні коронний сейм на це не пішли, і, врешті-решт, 1 акт було підписано акт Люблінської унії - без поступок, яких домагалася литовська аристократія, але все ж компромісний за своїм характером. Грушевський писав, що «прославлений пізнішими як акт любови, братерства, пожертвування, в дійсності сей сейм був ланцюгом насильства на сеймов переконаннях, на чужих правах, доверше­ них пресією державної власти й тяжких заключний обставин».

Скликання спільного сейму сенаторів люблінського земських послів від Польської Корони та Великого князівства було призначено в Любліні на січень р. Засідання, актом проголошувалося об'єднання Корони Польської та Великого князівства Литовського в одну неподільну цілісність Річ Посполиту.

1 липня року посли Великого князівства Литовського та окремо депутати польського сейму підписали акт про унію.

Рішення люблінського сейму про об'єднання Польщі і Литви в одну державу - річ посполиту ( р.) «Ми, Сигізмунд Август, всім узагалі і кожному зокрема, кому відати належить, людям теперішнього часу і майбутніх часів оголошуємо даною грамотою  Як у Польщі, так і в Литві повинні бути знищені всі торгові мита і побори на землі і на воді, під якою б назвою вони не були, - наші, сенаторські, шляхетські, духовні; віднині і на вічні часи не слід брати ніяких мит з духовних і світських людей шляхетського звання і з їх підданих з будь-яких речей їх власної роботи і кормління, але з.

тим, про те, щоб.вони цим шляхом не сприяли униканню від купецьких мит, що повело б до зменшення і затаювання давніх наших мит, і мит інших чинів у Польщі, і в Литві. По акту Люблинская уния содержала следующие пункты: Польское королевство и Великое Княжество Литовское объединялись в конфедеративное государство Речь Посполитая (Республика Обоих Народов); Общий (вильный) сейм созывается в Польше; Избирается общий монарх, который коронуется только в Кракове и не возводится на престол ВКЛ в Вильно.

Ему присваивается титул король Польский и Великий князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жемойтский, Киевский, Волынский, Подляшский и Лифляндский; Сохранялись отдельная администрация ВКЛ, отдельные права и законы, территория ВКЛ и государственные границы.

Скликання спільного сейму сенаторів і земських послів від Польської Корони та Великого князівства було призначено в Любліні на січень р. Інтереси українських земель Великого князівства на Люблінському вальному сеймі представляли понад ЗО осіб - воєвод, каштелянів, старост, хорунжих, а також земських послів та членів княжих родин.  Але ні король, ні коронний сейм на це не пішли, і, врешті-решт, 1 липня було підписано акт Люблінської унії - без поступок, яких домагалася литовська аристократія, але все ж компромісний за своїм характером.

Зокрема, актом проголошувалося об'єднання Корони Польської та Великого князівства Литовського в одну неподільну цілісність Річ Посполиту. Люблінська унія по-різному оцінювалася істориками і політичними діячами.

М. Грушевський писав, що «прославлений пізнішими як акт любови, братерства, пожертвування, в дійсності сей сейм був ланцюгом насильства на чужих переконаннях, на чужих правах, доверше­ них пресією державної власти й тяжких політичних обставин». І. Огіє- нко (митрополит Іларіон) вважав р. «найтрагічнішим роком нашої історії». Люблінська унія була підписана 28 червня року на спільному засіданні депутатів польського та литовського сеймів у місті Любліні.

Угода юридично затвердила об’єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства у єдину державу, яка отримала назву Річ Посполита.

Взагалі, обидві держави мали свої передумови для підписання цієї угоди. Люблінська унія - Українські землі у складі Литви та Польщі - Допомога підготовки до ЗНО та ДПА з Історії України - Історія України навчальний посібник В.Ф. Верстюк - короткий огляд вітчизняної історії в загальному контексті розвитку світової.

Повстанці змушені були повернутися на сейм. Депутати Великого князівства Литовського підписали акт про державну унію і склали присягу на вірність їй.

Це означало створення держави Річ Посполита (дослівно з польської мови — спільна справа).  Люблінська унія р. відіграла, безумовно, велику історичну роль у долі України. При цьому вона мала досить суперечливі наслідки.  Окрім цього, саме Люблінська унія викликала рух опору, соціальну активність різних верств українського населення в боротьбі за національне виживання. Після р. більшість українських земель було зайнято найбільшими польськими магнатськими родинами, які стали там необмеженими власниками.

Посилюється кріпацтво. Акт унии был заключён 28 июня года и 1 июля этого года утверждён раздельно депутатами польского и литовского сеймов на общем сейме, созванном в Люблине.

4 июля уния была ратифицирована королём польским и великим князем литовским Сигизмундом II Августом — последним из Ягеллонов. Уния не столько укрепила власть монарха (чего и желал Сигизмунд), сколько усилила влияние шляхты, увеличив заодно и её численность.  Первым губернатором () был Ян Иероним Ходкевич. Московскими войсками захвачен Полоцк. Заключена Люблинская уния — образована Речь Посполитая. Московское царство проиграло войну в правление Стефана Батория.

djvu, djvu, doc, EPUB